Accueil - sefarad.org

Pepirushkas enreyenadas de aroz.

    MENU    
SEFARAD.org
HELP us
Print
Retour
3) Gizado de Estambol

Komo ya lo dishe mas antas, Estambol es komo una grande oya ande se mesklan djudyos de varios orijenes, prinsipalmente djudyos otoktonos nasidos i kresidos en la sivdad mizma, i tambyen djudyos de Izmir, de Andrinople o de diferentes otros kazales de Trasa, djudyos del Sud de la Anatolia komo en mizmo tyempo de Bulgaria, Gresya i otras sivdades balkanikas... Ansi la kozina djudia de Estambol es multiple , rika en su varyedad i munchas vezes multiforme

Pepirushkas (poivrons ) enreyenadas de aroz. (poivrons farcis au riz)

Gomo (farce): arroz ,sevoya, eneldo(aneth) , pinyones, pasikas, sal i azeyte

a)Se korta en chikos pedasikos la sevoya ke se mete a friir en el azeyte sovre huego dulse asta remblandesimyento (ramollissement)... Syempre sovre huego dulse se adjunta el aroz en meneyando kontinualmente kon una kuchara de tavla antes de amatar ...se kompleta kon bastante eneldo finamente kortado , un buen punyado de pinyones i un otro de pasikas pretas ansi ke sal i al kerer pimyenta.

b)De otra parte se korta la kavesa de las pepirushkas afin de vazyarlas i enchirlas del gomo aparejado i se serra el orifisyo avrido kon una chika redoncha de tomat ...

c)Por terminar,se mete las pepirushkas enreyenadas en un plato bastante ondo ke va a la lumbre, en adjuntado de muevo sal i azeyte i se mete a kozer.

Se desha yelar antes de servir kon una garnitura de redonchas de limon i azeytunas pretas.

Ojas de parra enreyenadas de arroz "Yalandji dolma"

Ojas de parra byen lavadas ke se mete a eskaldar asta el grado de pueder ser fasilmente manipuladas sin ke se despedasen. Eyas deven ser bastante grandes, afin de pueder kontener el gomo i ser serradas en forma de bogitos (paketiko

Gomo: Aroz, sevoya i eneldo , sal , pimyenta , azeyte i sumo de limon a voluntad, ansi ke al kerer pasikas pretas..

Se korta en chikos pedasikos la sevoya ke se mete a friir en el azeyte sovre huego dulse asta remblandesimyento (ramollissement)... syempre sovre huego dulse, se adjunta el aroz en mesklando kontinualmente kon una espatula de tavla antes de amatar ...se kompleta entonses kon un buen punyado de eneldo finamente kortado, unas kuantas pasikas (al kerer ) ansi ke ovligatoryamente sal i sumo de limon..

Echura : Se toma una a una las ojas de parra eskaldadas sovre las kualas se mete una kucharada de gomo i se enrola asta formar paketikos. (No kale olvidar kel aroz puja de volumen en kozyendo).

Meter en la kacherola, kuvrir de agua , adjuntar de muevo azeyte , sal i tambyen sumo de limon .Deshar yelar antes de servir.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Copyright © sefarad.org - 1997 - 2013