BLOG - sefarad.org

De la persistensia de la Roza

    MENU    
Sefarad
[MatildaRahel]
Help us
Retour
De la persistensia de la Roza

Por Matilda Barnatán

Un karo amigo me ofresio una roza:
Dar una flor es dizir sin palavras
Lo ke el alma i sentimiento amostra.

Dizen ke la persistensia de la roza
Depende de la mano ke la kurta
I la intensión ke la persona dona,

Ma yo, vedraderamente penso
Ke esto nunca se disho
Asta agora…

Me sintí kon grande tristura
Kuando eya fue akurtada
Mas antes de su ora,

Ma oy ke la veigo tan lusia
I avriéndose basho el sol
De kada demanyana

Tan altiva me mira en la ventana
Ke kreigo ke persite mas ermoza
Ke enmedio del djardin ke la guadrava

Sefarad, anyo 2009

sefarad.org

- Copyright © sefarad.org - 1997 - 2018

CONTACT

Retour au site sefarad.org -